Razlaga sanjskega simbola

Plin, strupen

Skrbi se kopičijo.