Razlaga sanjskega simbola

Pobarvati sebe

Dogodkom, ki so zate brez pomena, boš pripisoval precejšnjo važnost.