Razlaga sanjskega simbola

Podariti kaj

Tvoja skopost bo imela tudi svetle trenutke.