Razlaga sanjskega simbola

Podoknica

Prevelika skromnost ni dobra, zahtevaj nekaj tudi zase.