Razlaga sanjskega simbola

Podpisati kakšno listino

Imel boš opravka s carino ali z davkarijo.