Razlaga sanjskega simbola

Pogorišče

V rahlo zadrego boš prišel.