Razlaga sanjskega simbola

Pokop tujca

Nejevoljen boš nase in na svojo okolico.