Razlaga sanjskega simbola

Porcelan videti ali imeti

Tvoja prihodnja leta so povsem nejasno začrtana.