Razlaga sanjskega simbola

Posestvo obdelovati

Ne popusti v delovni vnemi.