Razlaga sanjskega simbola

Pot, ozka in strma

Nekaj skrbi si preloži na jutri.