Razlaga sanjskega simbola

Poziv dobiti

Z nasprotnikom se boš spravil.