Razlaga sanjskega simbola

Prašen biti

Posebej skrbi za svojo higieno, vsaj nekaj časa.