Razlaga sanjskega simbola

Pregnati koga

V zasebnih zadevah pričakuj spremembo.