Razlaga sanjskega simbola

Pšenica, žeti jo

Napor se ti bo obrestoval.