Razlaga sanjskega simbola

Rakev, prazna

Nevarno boš zbolel, toda hitro ozdravel.