Razlaga sanjskega simbola

Roka, otekla

Preživeti boš moral nekaj neznosnih dni.