Razlaga sanjskega simbola

Sadno drevje s sadeži

Dobro znamenje.