Razlaga sanjskega simbola

Sejati

Zdrav in dokaj premožen boš.