Razlaga sanjskega simbola

Sejem obiskati

Imel boš opravka z mnogimi ljudmi.