Razlaga sanjskega simbola

Sejem, razstavljati na sejmu

Tvoja prihodnja sreča je precej dvomljiva.