Razlaga sanjskega simbola

Sesalec

Razlage iz zunanjih virov:

razlagasanj.com/sesalec

Če ste sanjali, da ste sesali, vedite da ste preobremenjeni s hišnimi deli in vsega imate že dovolj. Občutek imate, da bi rajši vse dejavnosti prevze...