Razlaga sanjskega simbola

Sladkor kupiti

Nekdo se ti hoče na vsak način prikupiti.