Razlaga sanjskega simbola

Smučati, slabo

Tvoji načrti so zelo majavi, poskušaj jih popraviti.