Razlaga sanjskega simbola

Sova, videti jo

Eno izmed najslabših znamenj.