Razlaga sanjskega simbola

Srditi se

(glej jeziti se).