Razlaga sanjskega simbola

Srnina pečenka

Nekam boš povabljen.