Razlaga sanjskega simbola

Steklo razbiti

Ranil se boš.