Razlaga sanjskega simbola

Sušiti kaj

Možnost zaploditve.