Razlaga sanjskega simbola

Tajnik, videti ga ali govoriti z njim

Zapustiti boš moral prijatelja.