Razlaga sanjskega simbola

Telo umivati

Bolj pazi na svoje besede kot pa na svojo obleko.