Razlaga sanjskega simbola

Tema, ždeti v temi

Preskromen si.