Razlaga sanjskega simbola

Tepsti koga

V odgovoru na neko pomembno vprašanje boš zadel v črno.