Razlaga sanjskega simbola

Tilnik, gol

Bodi prijazen s preprostimi ljudmi.