Razlaga sanjskega simbola

Trdnjava, v njej biti

Nekdo sega po tvoji prostosti.