Razlaga sanjskega simbola

Trgovina, vanjo vstopiti ali v njej kupovati

Lotil se boš novega, zelo zanimivega dela.