Razlaga sanjskega simbola

Tri

(glej številka tri).