Razlaga sanjskega simbola

Trmast, če je kdo

Nadložnost in betežnost drugih ljudi ti je v napoto.