Razlaga sanjskega simbola

Ubiti koga

Stori neko plemenito dejanje.