Razlaga sanjskega simbola

Učitelj biti

Nekdo se ti bo maščeval.