Razlaga sanjskega simbola

Umivalnica

(glej kopati se v banji).