Razlaga sanjskega simbola

Varan biti

Tvoja samozavest se bo zelo stopnjevala.