Razlaga sanjskega simbola

Večerja

Dobro znamenje za tvoje duševno zdravje.

Razlage iz zunanjih virov:

razlagasanj.com/vecerja

Če ste sanjali bogato večerjo, pričakujte blagostanje, toda ne poslušajte samo svojih strasti. Če ste sanjali skromno večerjo, vedite da ste v družbi...

sanjskaknjiga.com/vecerja

Sanjati večerjo predstavlja srečo. Če ste sanjali skrivno večerjo, pomeni da boste imeli blagostanje. Videti druge, ki večerjajo, pomeni da boste ne...