Razlaga sanjskega simbola

Venec na glavi

Tvoja domišljavost bode druge v oči.