Razlaga sanjskega simbola

Venec, pogrebni

Pokoplji svoje sanje in se sprijazni z realnostjo.