Razlaga sanjskega simbola

Veriga, vanjo vklenjen biti

Prenesti boš moral hud udarec.