Razlaga sanjskega simbola

Veslati videti

Zmanjšaj vsakodnevni obrok tekočine.