Razlaga sanjskega simbola

Viseti

(glej obešati).