Razlaga sanjskega simbola

Voda, kalna

Slabo se ti bo godilo.