Razlaga sanjskega simbola

Vohati kaj neprijetnega

Nekdo izmed svojcev ti nekaj zavida.