Razlaga sanjskega simbola

Vojak, videti ga

Vojske in podobne nevarnosti bodo vznemirjale svet.